Brevete inventie

Nr.

crt.

Denumire depozit

Nr. depozit

Data constituirii

Nr. certificat

înregistrare

1

Dispozitiv de cuplare generator de curent electric

99-01348

17.12.1999

117961

2

Instalaţie de încălzire (vag. Restaurant)

99-01347

17.12.1999

117960

3

Osie adaptată pt. montarea aparatelor de măsură şi control

99-01346

17.12.1999

117361