Descriere infrastructură de servicii

În conformitate cu Regulamentul UE 2017/2177 ”privind accesul la infrastructurile de servicii și la serviciile feroviare conexe” și Legea 202/2016 ”privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european”  Atelierele CFR Grivita SA a întocmit descrierea infrastructurii de servicii care poate fi descărcată de aici .