Reparatii periodice

In anul 2011 SC „Atelierele CFR Griviţa” SA a început activitatea de reparaţie periodică (RP) a vagoanelor de marfă seriile Uagps, Uapps, Tals şi Fals. Pentru acest tip de serviciu de reparaţie, au fost obţinute certificatele de omologare tehnică conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/2000.