Lista standurilor si dispozitivelor speciale atestate de AFER

Nr.
crt.

Denumire

Nr. identificare

1. Linia C.F. cu planeitate controlată L1
2. Linia C.F. cu planeitate controlată L2
3. Linia C.F. cu planeitate controlată L24
4. Dispozitivul de măsurat distanța dintre fețele exterioare ale buzelor roților osiei montate 030-05.2003
5. Dispozitivul de măsurat diametrul roții în planul cercului nominal de  rulare 44-09-2003
6. Dispozitivul pentru verificarea jocului radial  al rulmenților radiali cu role cilindrice 008 DC
7. Dispozitivul pentru verificarea jocului axial al rulmenților radiali cu role cilindrice 011.00 DC
8. Dispozitivul pentru verificat dimensiunile buzei roții 119-92
9. Stand de probat instalație de sonorizare pentru vagoane G 149
10. Stand pentru verificarea dezechilibrului static al osiei montate 279 DR
11. Standul pentru probarea pneumatica a robinetelor frontale de aer si a semiacuplărilor de aer 280 DR
12. Dispozitivul de măsurat asimetria osiei montate 297.0 V
13. Stand verificat cadre boghiu tip GP 200 G 386
14. Stand pentru probat cilindrul de acționare al patinei electromagnetice G 417
15. Stand de verificare a gabaritului CFR de vagon G 511
16. Standul  pentru măsurarea  rezistentei electrice la vagoane G 515
17. Instalația tensometrică  tip AET 10 cu traductoare de sarcina pentru determinarea sarcinilor pe roți 20500
18. Standul de măsurat șasiu si cutie la vagoane de călători  20505

G 513

19. Stand pentru măsurat cadru de boghiu  tip Y 25 20653

G 512-00

20. Standul de alimentare cu energie electrică pentru probat instalația electrică a vagoanelor de călători, cu patru tensiuni de ieșire 20656
21. Stand pentru demontat, montat și verificat sub sarcină boghiu tip GP 200 30328
22. Stand pentru verificat dezechilibrul dinamic al osiei montate 30341
23. Standul pentru încercat aparate de ciocnire 30354
24. Stand pentru măsurat rezistența electrică a osiei montate 30377
25. Standul de probat distribuitoare de aer tip KE 1c SL 40366
26. Standul pentru încercarea acceleratorului de frânări rapide tip EB și supapelor de alimentare întârziată 40371
27. Stand de asamblat prin presare elemente componente ale osiei montate. 40503
28. Stand pentru încercat la tracțiune componentele timoneriei de frână și atelaj suspensie 40625
29. Standul pentru verificat boghiu tip Y 25 si boghiu tip H sub sarcina de proba 40754
30. Standul pentru verificarea finală a instalației de frână a vagonului 40807
31. Stand de montat și verificat boghiu tip Minden-Deutz 40808
32. Standul pentru încercarea releului de presiune DU 21 / 2,2 40844
33. Stand pentru măsurat cadru boghiu tip Minden-Deutz 40863
34. Stand de montat și verificat boghiu tip Minden-Deutz 40892
35. Standul pentru verificarea finală a instalației de frână a vagonului 40944
36. Stand pentru încercarea supapei de siguranță  tip M 41075
37. Stand  pentru probat amortizoare hidraulice și cu fricțiune 41088
38. Stand pentru probat regulatoare antipatinaj tip M2 și MWX2. 41089
39. Stand pentru rodajul regulatoarelor  antipatinaj tip M2, M3  și MWX2 41115
40. Standul pentru probat ventilul de accelerație tip MWB 41243
41. Standul pentru verificarea finală a instalației de frână a vagonului 41285
42. Standul pentru încercarea la ploaie a vagoanelor 41336
43. Stand pentru încercarea hidraulică a semiacuplărilor de aer tip FK 7 / A și FK 7 / B 41349
44. Stand de probat ventilul DMV – 9 / T1 41358
45. Stand de probare ventile de descărcare tip M și MA 41365
46. Stand pentru probat cilindrii de frână cu regulator de timonerie încorporat tip CK10 și PB 10. 41368
47. Stand pentru măsurat șasiul și cutia vagoanelor 41379
48. Standul pentru probat ventilul de comandă tip KZ-M 41412
49. Stand pentru măsurat șasiul și cutia vagoanelor 41501
50. Standul de probat instalațiile electrice ale vagoanelor de călători 41827
51. Stand pentru probat regulatorul centrifugal de presiune tip AR-11 41864
52. Standul de probat indicatoare optice AZ 6 și supapă reducere presiune tip R 38 41889
53. Stand pentru probarea arcurilor elicoidale si in foi 50204
54. Standul de probat regulatoare automate de timonerie tip DRV și tip DA2 50644
55. Standul de încercat la tracțiune aparat de legare 50647